కోవ్వాడ అణువిద్యుత్ కేంద్రన్ని వెంటనే నిలిపి వేయాలని సి.పి.యం రాష్ట్రకార్యదర్శి సి.హెచ్.నర్సింగరావు డిమాండ్.

518
Leave a Reply