న్యాయవాధ గుమస్తా వృత్తిలో సేవలు అందించిన 9మంది సభ్యులకు జీల్లాజడ్జిల చేతులు మీదుగా ఘనంగా సత్కరం.

531
Leave a Reply