జూలై 2 న Vizag Bay Marathon నిర్వహించనున్నట్టు జిల్లా కలక్టర్‌ ఎన్‌.యువరాజ్‌ తెలిపారు.

598
Leave a Reply