21వ జాతీయస్ధాయి కిక్‌బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ ట్రోఫీని ఆవిష్కరించిన గంటాశ్రీనివాసరావు.

586
Leave a Reply