వెల్‌ఫేర్ గ్రూప్ సంస్దల అధినేత మళ్ళ విజయప్రసాద్ ప్రధమ కుమార్తె జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వాహించారు.

681
Leave a Reply