ప్రపంచ యోగా డే సందర్బంగా విశాఖ‌ స్వర్ణభారతి ఆడిటోరియంలో జిల్లా అధికారులతో పాటుగా ప్రముఖ రాజకీయ నేతలు పాల్గోని యోగా ఆసనాలు వేశారు.

675
Leave a Reply