జీవో నెం 3 పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మేమోను తక్షణమే రద్దు చేయాలి. జె ఏ సి నాయకులు ధర్నా.

155