శ్రీశ్రీశ్రీపోర్టు ఏరియా వేంకటేశ్వరస్వామివారి తేపోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా కన్నులవిందుగా జరిగింది.

628
Leave a Reply