సి.ఎమ్.ఆర్.ఇంటర్ మిడియాస్పోర్ట్స్‌లో భాగంగా పోర్టుకళావాణి గ్రాండ్స్‌లో క్రికెట్ మ్యాచ్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి అయ్యన్నపాత్రుడు.

632
Leave a Reply