పిన్నాకిల్ హస్పటల్ నిర్వాహిస్తున్న మెగాబ్లడ్‌క్యాంప్‌ను విశాఖప్రజలు సద్వినియోగ చెసుకోవాలని డాక్టర్ నివేదిత కోరారు.

716
Leave a Reply