అగ్రిగోల్డ్ భాదితులను వెంటనే ఆదుకోవాలని మాలమహానాడు జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆర్.ఎస్.రత్నాకర్ డిమాండ్ చేశారు.

1048
Leave a Reply